امام علی (ع):هر چیز دارای سیماست، سیمای دین شما نماز است.

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه