امام صادق (ع):خداوند از هر كس يك نماز و يا يك كار نيك را قبول كند، عذابش نمى نمايد.

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه