برنامه‌های درسی سه شنبه 16 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی

 

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ادبیات فارسی پایه ٩

 

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس عربی پایه ٨

 

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درسریاضی پایه ٧

 

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس نگارش پایه ٨

 

دوره ابتدایی :

 

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

 

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

 

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی سوم

 

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم

 

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

 

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

 

متوسطه دوم :

 

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵  درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس جغرافیای ایران  پایه ١٠  تمام رشته‌ها  

 

 ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی

 

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس زیست شناسی٣  پایه ١٢ رشته علوم تجربی

 

 شبکه ۴ :

 

ساعت٧  تا ٧:٢۵درس ریاضی١ پایه۱٠ نسبتهای مثلثاتی شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش  .

 

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠ درس تولید و پرورش حبوبات مراقبت از بوته پایه ١٠ رشته امورزراعی شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

 

ساعت٧:۵٠ تا٨:١٠  درس استاندارد حسابداری صنعتی سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای پایه١٢ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش  .

 

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵درس استاندارد طراح امور گرافیکی،ادامه آموزش فتوشاپ پایه ۱۱  رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

 

ساعت ٨:٣۵تا ٩ درس استاندارد طراح امور گرافیکی، ادامه آموزش فتوشاپ پایه ۱۱ رشته کامپیوتر شاخه کاردانش .

 

ساعت ٩ تا ٩:٣٠  درس کتاب توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش معلولین پایه ۱۲ رشته تربیت بدنی شاخه فنی‌وحرفه‌ای

 

ساعت ٣٠: ٩ تا١٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

 

ساعت١٠تا ١٠:٣٠ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

ساعت١٠:٣٠تا ١١ درس  تاریخ اسلام ٢ پایه١١  رشته علوم و معارف اسلامی 

 

فایل های ضمیمه شده

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید