درباره ما

بسمه تعالی

 

دبیرستان دوره اول المهدی (عج) در اوایل دهه هفتاد با همت مرحوم حاج اسماعیل رجایی ، با محوریت آموزشی و در راستای پرورش فعالیت خود را آغاز نمود.

درمیان خانواده های اصیل منطقه کمتر کسی است که نام مجتمع آموزشی المهدی(عج) را نشنیده باشد.

دغدغه ما در این مجموعه به ثمر نشاندن بذر موفقیت و انسان سازی می باشد. بر مبنای این هدف همواره تلاش کرده ایم تا شرایطی را برای مخاطبانمان فراهم آوریم که همواره خود را جزئی از خانواده بزرگ المهدی محسوب نمایند.

رسالت ما در این مجموعه تربیت فرزندانی سالم ، خودباور و مومن در محیطی متعادل ، با استفاده از امکانات نوین می باشد که قطعا جمیع این عوامل سبب رشد و تعالی فکر و شکوفایی استعدادهای این عزیزان می گردد.

ما در دبیرستان دوره اول المهدی(عج):

  • معرفت و شناخت
  • معنویت و اخلاق
  • معلومات و دانش
  • مهارت و فناوری
  • تعهد و مسئولیت

را سرلوحه فعالیت های آموزشی و پرورشی خود قرار داده ایم.

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید