تب

آغاز_امتحانات_ترم_اول

  ضمن آرزوی موفقیت برای فرزندان المهدی در امتحانات میان نوبت اول و با توجه به آغاز این آزمون علمی از فردا شنبه ۱۵ دی ماه، از اولیای محترم و دانش آموزان عزیز درخواست می گردد به نکات مهم ذیل توجه نمایند:

ساعت آغاز به کار مدرسه برای دانش آموزان در این ایام، ساعت ۷:۱۵ دقیقه صبح و ساعت اتمام آن ۱۲:۴۵ دقیقه ظهر می باشد.

در ایام امتحانات پیش از شروع آزمون، دانش آموزان زیر نظر ستاد اداری و آموزشی دبیرستان مطالعه درس امتحانی همان روز را انجام خواهند داد و رفع اشکال درسی این عزیزان، توسط دبیران محترم صورت خواهد گرفت.

همراه داشتن کتاب، جزوه و دفتر امتحان مربوط به همان روز برای دانش آموزان کافی می باشد و نیاز به همراه آوردن برنامه درسی هفتگی نخواهد بود.

مطابق هماهنگی های به عمل آمده با مسئول سرویس مجتمع، دانش آموزان سرویسی مطابق روزهای گذشته می توانند از سرویس خود ( رفت و برگشت ) استفاده نمایند.

فعالیت های فوق برنامه روزهای پنجشنبه در این ایام تعطیل می باشد و در صورت نیاز به برگزاری برخی از کلاس ها در روزهای دیگر هفته، برنامه آن متعاقبا در کانال مدرسه اعلام می گردد.

 رعایت کلیه قوانین انضباطی (پوشیدن لباس فرم مدرسه، نداشتن تاخیر و غیبت غیرموجه و ....) توسط دانش آموزان همانند ایام عادی مدرسه، الزامی می باشد.


آرشیو
لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

02:57 دوشنبه, 28 مرداد 1398


لینک های زیر، مختص ورودی های جدید می باشند

لینک های زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشند

انتخاب کننده زبان

لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید